User menu

Saint George’s School

Més de 30 anys educant en immersió lingüística en anglès amb resultats excel·lents

Una educació innovadora i actual que ensenya a descobrir i a créixer

Saint George’s School és un centre educatiu privat ubicat a Fornells de la Selva (Girona), en un entorn natural i amb unes àmplies instal·lacions i recursos. Ofereix una educació global centrada en l’alumne al llarg del seu desenvolupament, des d’1 fins als 18 anys.

El Projecte Educatiu del Centre té com a característica principal plantejar una proposta educativa basada en la immersió lingüística en anglès, portada a terme per docents nadius seguint una metodologia educativa innovadora i actual.

Els alumnes conviuen en una natural immersió lingüística en anglès des de petits que afavoreix el seu desenvolupament lingüístic i cognitiu. Aprendre en entorns plurilingües durant la infància millora notablement les habilitats cognitives, fent que el cervell sigui més hàbil per a canviar entre diferents tasques, concentrar-se en una situació de molta activitat i potenciar la memòria per a recordar les coses. La formació plurilingüe millora en els nostres alumnes la seva capacitat per a resoldre problemes, les seves habilitats per a comunicar-se, desenvolupa la percepció auditiva, crea ments més flexibles, analítiques i amb capacitat per a resoldre problemes, facilita el pensament abstracte, l’elaboració d’hipòtesis, l’atenció en una tasca i l’habilitat per a seleccionar la informació rellevant de la irrellevant.

Al llarg de l’escolaritat es van incorportant llengües al context escolar i, al final de l’etapa d’Educació Primària, els alumnes s’inicien en la Llengua francesa. Tot i el nombre de llengües treballades i les altes competències en Llengua anglesa, els nostres alumnes surten del Saint George’s School amb unes notes en Llengües tant catalana com castellana de la Selectivitat  superiors a la mitjana de Catalunya.

Eduquem a partir de propostes actives i participatives on l’alumne és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge. Es realitza una atenció personalitzada, es treballa segons el progrés de cada nen, valorant les seves potencialitats i estimulant les seves habilitats. Ensenyem per a què cada un dels alumnes assoleixi el seu màxim potencial mitjançant el foment i el desenvolupament dels seus talents particulars estimulant el pensament creatiu, la curiositat intel·lectual i la inquietud artística. Plantegem una atenció educativa personalitzada amb programes d’enriquiment i atenció individualitzada. En les àrees instrumentals, agrupem els alumnes en grups flexibles per afavorir un millor rendiment de cadascun.

Les propostes educatives tenen en compte el moment actual i parteixen de metodologies innovadores i atractives que engloben el treball per projectes, la incorporació de la tecnologia com un recurs educatiu, propostes STEAM, programes de robòtica educativa i pensament computacional que es complementen amb una educació global que incorpora l’educació esportiva, artística i musical sense oblidar l’educació en valors, l’educació emocional i els projectes d’aprenentatge-servei. Els projectes multidisciplinaris i transversals permeten fer propostes educatives engrescadores que motiven als alumnes a descobrir i afavoreixen l’aprenentatge significatiu, real i que es manté en el temps.

L’escola disposa també d’un equip d’orientació que interactua amb el professorat i fa un seguiment personal dels alumnes. Les programacions educatives tenen en compte les característiques dels alumnes i des de fa set anys es desenvolupa un programa propi de diagnòstic i atenció a les Altes Capacitats.

Al llarg d’aquests 30 anys, els resultats obtinguts són excel·lents. L’eficàcia de la nostra proposta educativa l’acrediten els resultats dels nostres alumnes en les proves d’avaluació externes de Competències Bàsiques de la Generalitat de Catalunya, en els exàmens de Cambridge, proves de l’Alliance Française, exàmens de l’Escola Oficial d’Idiomes i les notes de la Selectivitat. En els últims anys, el nostre centre es troba entre els deu millors de Catalunya. Concretament, la mitjana de les notes PAU del juny de 2018 situa al Saint George’s School, segons el Consell Interuniversitari, com el sisè centre educatiu dels 740 de Catalunya.

Es promou la connexió família-escola com a instrument fonamental en el procés d’aprenentatge i es manté un contacte periòdic amb les famílies per a informar-les sobre el desenvolupament dels seus fills i per donar-los la possibilitat d’implicar-se en el seu procés de creixement personal.

Pensem que no només formem alumnes sinó també persones del segle XXI. Persones emprenedores, empoderades i creatives, que aprenguin a prendre decisions personals responsables, que contribueixin al seu propi desenvolupament  i que visquin un estil de vida sa i compromès amb l’entorn i la societat. És per això que fomentem els  valors en totes les etapes educatives. L’esforç i la responsabilitat, el respecte, la cooperació, el treball en equip i les habilitats comunicatives esdevenen claus per al creixement dels nostres alumnes.

 

 

 

C/ Josep Pla 2-4

Urbanització Fornells Park.

17458 Fornells de la Selva (Girona)

Tel. 972 47 60 65 - Fax. 972 47 66 69

www.saintgeorgeschool.es

info@saintgeorgeschool.es