User menu

Escola Montagut

Educar és educar per a la vida

La nostra missió

Ajudar que els nostres alumnes siguin qui poden arribar a ser.

 

La nostra visió

L’alumne és el centre de l’aprenentatge.  Des de 1965 apostem per la pedagogia activa. Són els  alumnes els qui construeixen el seu coneixement.

 

El nostre ideari

Som una escola laica, catalana, que fa seu el llegat de la Il·lustració segons el qual el coneixement i l’educació ajuden a crear la personalitat i a construir un mon millor. Montagut té com un dels seus pilars mares i pares compromesos en l’educació dels seus fills.

 

La nostra metodologia

Plurilingüisme: Anglès (des dels 3 anys), Català, Castellà i Francès com a llengües vehiculars de l’ensenyament

 

Estimulació precoç de capacitats a partir dels 3 anys: Entre els 3 i els vuit anys els nens i nenes necessiten que les seves habilitats cognitives s’estimulin  de forma intensiva, però sense forçar els temps personals de l’aprenentatge.

 

Educació en valors: Treballem de manera transversal  els valors agrupats en tres objectius :

- El deure de ser feliç:  habituar els nostres alumnes a l’ autoexigència: Somiar amb el seu futur és un dret, esforçar-se  per intentar arribar-hi un deure.

- El dret a la diferència:  Acompanyem nois i noies a afirmar la seva personalitat, els ajudem a assumir-se, a tenir confiança en ells mateixos, a aportar la seva personalitat a un món que necessita més imaginació i caràcter que conformisme.

- Responsabilitat: cap a un mateix, cap als altres, cap al món en què viuen i viuran.

 

Recerca: Ensenyem a fer-se preguntes i utilitzar la raó i l’experimentació per  analitzar el món. En el món en què viuran els nostres alumnes com a adults tant o més important que saber respondre és ser capaç de plantejar  preguntes.

 

Humanisme: Entenem la cultura com una eina necessària per saber interpretar el món.

 

Pedagogia de la diferència: Cada alumne té el dret a aprendre seguint el seus propis ritmes.  Suport individualitzat i programa per alumnes amb altes capacitats.  Grups reduïts i desdoblaments fins a Batxillerat. Departament d’orientació acadèmica i psicopedagogia i logopèdia per a tots els nivells.

 

Currículum renovador: Descoberta infantil,  recerca i treball per projectes i ambients a Primària, robòtica i projectes transversals  a l’ESO, seminaris d’aprofundiment a Batxillerat. Programa de conferències per als alumnes d’ESO i Batxillerat. Informàtica educativa des dels vuit anys.

 

Vine a conèixer-nos

Tenim molt a ensenyar

Entrevistes personals amb la Direcció.

 

Altres serveis

Acollida des de  ¾ de 8 del matí.

Servei de menjador propi

Ampli catàleg d’Extraescolars

Biblioteca oberta fins les 18.30.

 

Escola Montagut

53 anys construint els sabers dels nostres alumnes i educant la seva personalitat

 

 

https://escolamontagut.cat

Segueix-nos a Instagram