User menu

SAINT GEORGE’S SCHOOL

Saint George School: Més de 25 anys educant en immersió lingüística en anglès

El Saint George’s School fa una oferta educativa de qualitat en immersió lingüística en anglès per a nens i nenes d’1 fins a 18 anys (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat) promovent una sòlida formació acadèmica i personal.

La llengua anglesa és el principal vehicle d’aprenentatge. Els alumnes viuen immersos en la llengua i la cultura angleses de la mà de professors nadius anglesos. La immersió lingüística permet que els alumnes adquireixin competències lingüístiques que afavoreixen l’aprenentatge de totes les llengües presents a l’escola: anglès, català, castellà i, posteriorment, francès.

El projecte educatiu de l’escola planteja generar competències per a la vida en el context del segle XXI tenint en compte el moment sociocultural que estem vivint. Els plantejaments educatius engloben múltiples àrees i propostes transversals.

L’escola actualitza constantment l’acció educativa i es manté oberta interactuant amb el seu entorn. Es porten a terme programes educatius de programació, robòtica, creativitat i emprenedoria, entre d’altres.

L’alumne és el nucli del procés d’aprenentatge. Es treballa per projectes combinant diferents mètodes educatius per tal d’arribar a tots els alumnes. Es fa un seguiment personalitzat dels nens i nenes. Es coneix en profunditat els talents de cada un d’ells i es donen respostes educatives ajustades a les seves potencialitats. S’ofereixen propostes d’ajuda personalitzada (en logopèdia i psicopedagogia) i també es porten a terme programes d’enriquiment curricular dirigits a alumnes amb altes capacitats.

Es fa un acompanyament constant durant tot el procés d’aprenentatge basat en avaluacions progressives per a avaluar les potencialitats dels nostres alumnes, per a mesurar els assoliments de les competències i fer propostes ajustades al desenvolupament de cada nen.

També s’estimulen competències emprenedores, habilitats per a aprendre a aprendre i s’utilitzen totes les eines a l’abast com un element formatiu incorporant les tecnologies de la comunicació i la informació com a elements potenciadors del desenvolupament global.

Les àmplies instal•lacions del centre permeten poder fer múltiples propostes educatives: científiques, tecnològiques, lingüístiques, esportives (piscines climatitzades, camps de futbol, pistes de bàsquet i de voleibol, entre d’altres). 

Els alumnes del centre compaginen el seu progrés educatiu amb proves realitzades per entitats externes que els permeten obtenir titulacions de Cambridge, DELF i l’Escola Oficial d’Idiomes.

Els resultats obtinguts en les proves realitzades per la Generalitat de Catalunya i en la Selectivitat situa el Saint George’s School com un dels centres educatius amb més bons resultats de Catalunya.

SAINT GEORGE’S SCHOOL

C/ Josep Pla 4-6 - Urbanització Fornells Park.
17458 Fornells de la Selva (GIRONA)
Tel. 972 47 60 65 - Fax. 972 47 66 69
info@saintgeorgeschool.es
www.saintgeorgeschool.es