User menu

Glòria Serrano, Directora pedagògica de la ICCIC

 

Junts fem CIC

Sota el paraigua de la Institució Cultural del CIC s’hi aixopluga una organització educativa formada per sis escoles:  CIC- Elisava Cicles Formatius, CIC - batxillerats, Escola Thau Sant Cugat, Escola Thau Barcelona, CIC - Escola d’idiomes i Virtèlia - Escola de música. El nostre servei educatiu arriba a una totalitat d’uns 8000 alumnes, infants des dels 3 anys fins a adults, sense límit d’edat.

 

Acompanyem els alumnes en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge, amb metodologies participatives que s’entenen actualment com a avançades, però que han format sempre part dels projectes educatius de les nostres escoles: el treball col·laboratiu, les STEAM (Science, Technology, Enginery, Arts and Mathematics), el projecte de Filosofia-Ètica, la participació en activitats educatives externes (Parlament Europeu de Joves, Proves Cangur, Robòtica... ) i diverses accions de voluntariat amb el Banc dels aliments, el Casal dels Infants del Raval i els amics lectors entre d’altres.

Les Escoles Thau, amb més de 500 alumnes per centre (de de P3 fins a 4t d’E.SO), formen part de diferents projectes d’innovació pedagògica ja que participen en  el projecte Escola Nova 21 i enguany s’han incorporat en el programa d’innovació pedagògica “Tecnologies Digitals per a l’aprenentatge” creat pel Departament d’Ensenyament.

Les activitats extraescolars de música estan supervisades i dirigides per Virtèlia Escola de Música. A la seva seu, oberta al públic en general, el coneixement musical avarca des de l’aprenentatge de l’instrument fins a l’ús de la tecnologia com a eina de creació musical.

Els alumnes dels nostres batxillerats tenen l’oportunitat de triar entre 11 itineraris i cursar la modalitat de Baccalauréaut per obtenir la doble titulació. Prop del 98% de l’alumnat del CIC Batxillerats supera la selectivitat amb uns excel·lents resultats, així doncs, té la possibilitat de triar els estudis universitaris desitjats.

 

 

A CIC-Elisava cicles formatius, els docents d’esports i de disseny (els nostres dos àmbits d’ensenyament) són professionals en actiu que imparteixen un coneixement adient a les demandes del mercat. La inserció laboral dels alumnes és d’un 95% gràcies a un projecte acadèmic que incorpora l’ensenyament dual, la pràctica en empresa, la participació en programa Erasmus i l’anglès com a matèria curricular.

CIC-Escola d’Idiomes, a més de donar un servei d’alta qualitat al públic en general, fa un seguiment acurat del pla de llengües estrangeres a les escoles Thau, Batxillerats i Cicles. El 60% dels nostres alumnes adquireixen el nivell de B2 d’anglès en acabar la Secundària Obligatòria (ESO) i C1,C2 en acabar el batxillerat.

És la nostra missió d’educar i els nens i nenes, els nois i noies, dotant-los d’un coneixement ampli del fet cultural, inseparable  de la formació humanística, i que ha d’incorporar especialment el pensament crític, democràtic i analític que els permeti triar el camí professional que més s’adigui  als seus interessos.