User menu

Escola IPSE

L' Escola IPSE celebra el seu 50è aniversari

Escola, família i entorn. Aquests són els tres pilars sobre els quals pivota tota l’acció educativa de l’escola IPSE i que formen part dels orígens i la identitat del centre que, ara fa ja 50 anys, va obrir les seves portes de la mà de Mn. Vicenç Salvà. Llavors, el barri i el seu entorn es trobaven en una situació de dificultat i de falta d’escoles per als seus joves. És per això que Mn. Vicenç Salvà va decidir passar per sobre de l’ambiciós projecte que pretenia edificar una basílica i construir el que considerava que era necessari per al barri i per a les seves famílies, una escola, l’escola IPSE.

Des d’aleshores, l’escola que va iniciar el seu camí amb tan sols vint-i-cinc alumnes d’onze anys, ha passat per diferents moments i situacions, alguns de molt complicats, fins arribar a la celebració del seu cinquantè aniversari, amb un gruix de pràcticament vuit-cents alumnes de totes les edats, dels quatre mesos fins als divuit anys.

Tot un curs de celebració

Durant aquest curs de celebració del cinquantè aniversari, l’escola vol reivindicar el seu paper educatiu en l’entorn, així com destacar i donar importància al paper de les famílies en un projecte educatiu modern, innovador i de futur.

L’escola compta amb un ambiciós projecte educatiu, que es desenvolupa estretament lligat al perfil de l’alumne IPSE “L’alumne de l’escola IPSE sap i sap aprendre, sap resoldre, té ben integrats els valors humans i cristians, té cura de si mateix, es coneix, s’accepta i se sent feliç”

Totes les accions que se’n deriven van lligades a la voluntat d’aconseguir alumnes que, un cop abandonin l’escola al finalitzar els seus estudis, compleixin aquest perfil i siguin persones plenes. L’eix de la innovació pedagògica, amb una clara aposta per la renovació i innovació amb metodologies de treball cooperatiu i intercanvi de coneixements entre alumnes de diferents edats; l’eix de les TIC, amb nombrosos recursos digitals i un important eix de l’educació emocional, defineixen el present i el futur de l’escola IPSE.