User menu

Josep M. Lluró, Director Escola Montagut

Recerca, humanisme i pedagogia de la diferencia

Situada en una zona cèntrica de Vilafranca, a cinc minuts del centre històric i a set de l’autopista, l’Escola Montagut compta amb unes instal•lacions grans, espaioses i renovades que permeten el desenvolupament intel•lectual, emocional i esportiu dels seus alumnes des d’Infantil fins a Batxillerat. Coneixem el seu projecte pedagògic de la mà del seu director.

Com resumiria el projecte educatiu de l’Escola Montagut?

El podem sintetitzar en tres conceptes i una relació. Els conceptes són: recerca, humanisme i pedagogia de la  diferència. La relació l’establim entre  una forta identitat com a centre, vinculada a la seva tradició de centralitzar  l’ensenyament i l’aprenentatge en l’alumne, amb un impuls sostingut per la renovació pedagògica. 

Quins són els punts forts del centre?

L’Escola Montagut es planteja com a missió dotar els seus alumnes d’instruments per a ser proactius en el món en què viuran com a adults. Estem convençuts que aquesta és la funció d’una escola. Per això, el concepte de ‘recerca’ l’entenem com a introducció, pràctica i consolidació de l’aplicació del mètode científic, a partir de metodologies de treball cooperatiu i interdisciplinar. El mètode científic és l’instrument necessari per poder entendre un món en canvi perpetu i vertiginós. És l’esfera racional del nostre projecte. L’aposta decidida per l’humanisme ens introdueix en l’esfera de l’aprenentatge emocional, de la sensibilitat, de la creativitat, de la descoberta d’allò que ens humanitza: amor pel saber i per les persones, perseverança en esforçar-se a ser qui podem arribar a ser, ambició de participar en la creació del sentit del món. La ‘pedagogia de la diferència’ pretén ajudar els alumnes a conèixer allò que els fa diferents, a estimar-lo i a fer-lo créixer; a la vegada, ensenya a acollir l’altre i respectar la seva individualitat sense renunciar a la nostra. Aquest conjunt de valors van configurant el nostre projecte pedagògic, dotant-lo de la seva personalitat.

L’Escola Montagut es planteja com a missió dotar els seus alumnes d’instruments per a ser proactius en el món en què viuran com a adults.”

Quina importància concedeixen als idiomes?

Volem que els nostres alumnes, futurs ciutadans adults del demà, tinguin una formació plurilingüe (català, castellà, anglès des dels 3 anys, francès des dels 9), i que coneguin un cinquè  llenguatge fonamental: l’algorítmica (des dels 9 anys). Així podran entendre millor el món en què viuran. Volem que es coneguin a ells mateixos el suficient per a poder donar respostes personals i originals als reptes que viuran. Volem que tinguin una cultura humanística i científica que estimuli la seva creativitat.

El debat sobre els deures a casa és obert. Què n’opinen al respecte?

El treball a casa només té sentit en dos supòsits: si consolida mecanismes d’aprenentatge i si és significatiu. No és qüestió de deures sinó de quines feines que responguin a aquests criteris donem als nostres alumnes.

En quins reptes hi treballen de cara al futur?

En renovar l’Escola per adaptar-la als canvis vertiginosos que s’estan succeint en el món i per als quals els nostres alumnes hauran d’estar preparats,  sense saber —ni ells ni nosaltres— de quina naturalesa seran aquests canvis.