User menu

Escola Augusta Una gran escola petita

L'Escola Augusta és un centre concertat d'una línia des de P3 fins a Batxillerat, situat entre el Turó Parc i Galvany, en un entorn privilegiat de Barcelona i amb una llarga tradició al barri.

El projecte educatiu de l'Escola es fonamenta tant en la formació acadèmica com en la formació humana dels seus alumnes per tal d'optimitzar les seves habilitats i capacitats en el treball individual i col·lectiu.

 

El projecte es desenvolupa en tres pilars

- Som una gran escola petita

El fet que sigui una escola d'una línia permet que tots els alumnes tinguin un tracte individual  i personalitzat. Aquest entorn fa que els nois i noies fàcilment es socialitzin i sigui més senzilla la interrelació entre ells i això també permet la proximitat amb els docents. L'Escola facilita la conciliació familiar, ja que poden cursar totes les etapes escolars sense haver de canviar de centre. A l'Escola Augusta hi ha projectes socials que es duen a terme de forma activa durant tota l'escolarització, com és el cas del projecte de convivència amb el centre cívic Can Castelló, amb el qual es realitza un intercanvi intergeneracional amb la finalitat d'establir un vincle de respecte i amistat vers la gent gran. L'Escola també col•labora amb la Fundació Vicente Ferrer a més de participar en campanyes com la del Banc dels Aliments de Barcelona, UNICEF, etc.

 

- Much more than just English

A l'escola Augusta considerem l'anglès com un dels nostres elements de valor, potenciant des de P3 la comunicació oral. Treballem la llengua anglesa de manera transversal, dinàmica i integradora, convertint-la en una llengua vehicular d'aprenentatge.

Disposem de monitors nadius a la franja del migdia per continuar la immersió lingüística.

L'aplicació d'aquestes metodologies dóna com a resultat un elevat nivell d'anglès tant oral com escrit, per aquest motiu donem la possibilitat d'obtenir els títols oficials de FIRST i ADVANCE.

 

- Pedagogia Viva

A partir de l'interès i la motivació natural per aprendre dels infants es treballa la reflexió, la informació i el coneixement. L'escola utilitza metodologies innovadores adaptades a la societat actual: racons, projectes d’experimentació,  projectes de recerca i treball cooperatiu, per desenvolupar activitats a través de la imaginació  utilizant diferentes materials  i eines per promocionar  bases de coneixement científic. 

A l'Educació Infantil treballem respectant el nivell maduratiu de l'infant: observant, manipulant i experimentant amb els diferents elements i materials que formen l'entorn natural del nen.

A l'Educació Primària i Secundària, s'inicien projectes d'investigació a diferents assignatures, on l'alumne /a a través del treball cooperatiu, fa recerca o organització de continguts curriculars, fa experiments científics i presentacions orals a l'aula sobre les seves recerques.

Jornada de Portes Obertes: dimarts 20 de febrer de 2018 a les 18h

 

www.escola-augusta.com