User menu

Col·legi Closa

El Col·legi Closa és una escola concertada de Barcelona, arrelada a Nou Barris i a Sant Andreu, amb més de 50 anys d’experiència formant persones des dels 3 fins als 18 anys.

 

La combinació de l’ensenyament tradicional amb les noves tendències educatives defineixen el nostre model educatiu de Centre, a través del qual treballem l’Educació en valors per a un creixement i desenvolupament personal dels infants, i l’Educació emocional per prendre consciència de les pròpies emocions i dels altres, i saber gestionar-les generant emocions positives.

La finalitat és aconseguir formar nois i noies amb les eines necessàries a nivell individual i de grup, que esdevinguin persones capaces d’intervenir activament en una societat plural, diversa i de canvi continu que es trobaran al llarg de la vida.

És mitjançant el treball per competències i el treball per projectes dins del nou marc educatiu, que pretenem que l’adquisició del coneixement sigui significatiu i que els alumnes aprenguin a cercar la informació, interpretar-la i raonarla per construir el creixement.

El desenvolupament i la formació integral de l’infant a partir de les seves necessitats a nivell individual i de grup, i el seguiment, conjuntament amb les famílies, afavoreixen l’assoliment de les capacitats i habilitats necessàries i el creixement global, la qual cosa queda reflexada en els resultats de les proves diagnòstiques, la selectivitat i les titulacions obtingudes en anglès i francès a través dels exàmens de Cambridge i el Liceu Francès.

L’aprenentatge multilingüe que, a més del català i castellà, consisteix en l’aprenentatge de la llengua anglesa des dels 3 anys, la llengua francesa des dels 8 anys i el xinès des dels 9 anys, treballant l’expressió en tots els seus àmbits.  A més d’assolir un bon nivell en les competències lingüístiques previstes en el nostre projecte educatiu i d’obtenir els títols oficials de Cambridge, el Liceu Francès i Confucio, tenim com a finalitat que en gaudeixin i realitzin activitats on puguin ser coneixedors de la seva importància i utilitat. El nostre interès és que tots siguin capaços de comunicar-se en diferents llengües i això els faciliti l’accés al món laboral.

La pràctica esportiva juga un paper important dins del nostre Projecte Educatiu ja que ens permet treballar una sèrie de valors i convivència fora de l’entorn de les aules i amb una dinàmica d’aprenentatge totalment diferent.

L’ensenyament i l’aprenentatge ha d’anar d’acord amb el temps actual i les noves tecnologies, per això fomentem les TIC, la utilització de tablets, pissarres digitals, ordinadors amb diferents programes i els tallers de robòtica, com a mitjà d’aprenentatge i d’ajut per als mestres dins l’aula, i com a formació integral en aquest àmbit.

Aspectes com el teatre i l’expressió oral afavoreixen que els alumnes sàpiguen comunicar-se, ja sigui mitjançant una pràctica específica o més lúdica. La música i la dansa són uns altres tipus d’expressió que faciliten la convivència entre els alumnes, tot gaudint-ne.

Totes les nostres sortides culturals ja siguin en el nostre entorn més proper o a l’estranger, estan orientades a complementar els seus coneixements i, al mateix temps, relacionar-se amb els seus companys i mestres en situacions diferents.

Serveis que oferim

- Granja Escola Mas Martorell.

- Servei d’acollida.

- Mitja pensió (cuina pròpia).

- Sortides culturals a la granja escola Mas Martorell (masia pròpia).

- Intercanvis culturals i

d’idiomes.

- Activitats musicals.

- Laboratoris.

- Activitats esportives (bàsquet, judo, defensa personal, patinatge, natació, natació sincronitzada, waterpolo, gimnàstica rítmica, aeròbic, ballet, balls de saló, balls regionals, tenis taula, etc).

- Tallers de Robòtica.

- Teatre i expressió oral.

- Informàtica.

Emili Roca 22 – Santapau 57   Barcelona 08016

T. 93 349 39 39 - F. 93 351 00 01

www.col-legiclosa.cat

www.lamasiarural.com