User menu

Montse Juliá, Directora del CCE Montessori-Palau

“Al Montessori-Palau preparem els alumnes per al món real”

El CCE Montessori-Palau, centre de referència internacional, ja ha canviat el paradigma de l’educació que els experts estant demanant des de fa més d’una dècada. La creativitat, la iniciativa, l’autoconfiança, la capacitat de resoldre problemes, el treball individual i en equip, les habilitats emocionals i socials juntament amb les funcions executives bàsiques són els nostres objectius de treball i són els fonaments del que els exigirà el futur. En parlem amb la seva directora, na Montse Julià.

Per què el vostre model es basa en la Pedagogia Montessori?

Els avenços en Neurociència estan donant la raó a l’enfocament de la Pedagogia Montessori. Estudis científics publicats en revistes d’alt factor d’impacte com ‘Science’ demostren que amb Montessori s’aconsegueix allò que la societat i les empreses busquen en els professionals d’ara i del futur. Alguns models educatius actuals semblen atractius, però no demostren científicament que assoleixen els objectius que intenten vendre.

Què suposa aplicar aquest model a les aules?

Doncs suposa un disseny específic de l’arquitectura de l'aula per oferir el desenvolupament intel·lectual i personal, el treball de l'alumne en llibertat i amb l'oportunitat d'escollir les activitats segons els seus interessos, tant individualment com en grup; i una formació molt rigorosa del professorat. A més de garantir un nivell molt alt en totes les àrees, d’anglès, francès, català i castellà i amb una bona base d'alemany.

Amb una formació Montessori s’aconsegueix allò que la societat i les empreses busquen en els professionals d’ara i del futur”

En què consisteix aquesta formació del professorat?

A més de tenir les titulacions requerides per exercir la seva feina, han realitzat formació específica sobre la Pedagogia Montessori per l’Association Montessori Internationale (AMI), a més de formació en tècniques cooperatives, aprenentatge basat en problemes, avaluació per competències, atenció dels alumnes d'altes capacitats i amb necessitats especials, entre moltes d’altres. Perquè et facis una idea, destinem més de 40.000€ anuals en formació dels professionals.

Com heu aconseguit situar-vos entre les millors escoles de Catalunya?

Treballant amb molt de rigor per dissenyar i aplicar un projecte educatiu únic que prepara els alumnes per al món real i hem aconseguit uns resultats que ens avalen. Estem convençuts que el nostre camí és l'adequat: tots els nostres alumnes superen les proves de selectivitat i més del 90% trien la carrera escollida en primera opció. A més, ens sotmetem a avaluacions externes que ens han reconegut amb el màxim guardó d’excel·lència (500+) que atorga l’EFQM, essent el primer centre educatiu de Catalunya que l’obté.

 

www.montessori-palau.net