User menu

L’Escola Joan Pelegrí

Acompanyen el creixement de l’alumnat a partir d’un aprenentatge transversal

L’Escola Joan Pelegrí és un centre concertat on s’imparteixen els ensenyaments des de P3 fins el Batxillerat i els Cicles Formatius. La innovació educativa és quelcom que com a escola impulsen des de fa anys a partir del convenciment que l’actualització dels processos d’ensenyament-aprenentatge és sempre en benefici de l’alumnat. L’escola va ser fundada l’any 1904 entorn d’activitats de suport educatiu als fills de les famílies dels treballadors de l’industrial barri d’Hostafrancs (Sants, Barcelona).

El Projecte educatiu vincula els diferents elements del desenvolupament dels infants i joves a partir de l’experimentació, la manipulació i la descoberta. Les vessants lingüística, artística i humanística basteixen la formació dels alumnes par tal que aquesta sigui integral. L’escola s’afegeix doncs al Programa d’Escoles Associades a la UNESCO i impulsa activitats d’educació afectiva i emocional i el desenvolupament de l’esperit crític i l’estima i coneixement del medi natural.

Si voleu conèixer el seu projecte podeu apuntar-vos a les jornades de portes obertes que fan els dissabtes 17 de febrer (Infantil, Primària i ESO) o 14 d’abril (Batxillerat i Cicles Formatius)

 

Les llengües són la base de la comunicació però alhora el mitjà per expressar allò que sentim. Per tant, aquestes han d’anar en sincronia amb la psicomotricitat, la música, el teatre i les arts plàstiques (dibuix, pintura...). S’entén el llenguatge com una font de creativitat però també una base per al treball en grup i foment de l’aprenentatge entre iguals. I per gaudir les arts, aquestes han de ser viscudes amb intensitat i cal fer representacions i exhibicions obertes a l’alumnat i les famílies. Els nois i noies han de viure l’experiència d’actuar damunt un escenari.

Les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement apareixen com a eina que dona un recolzament transversal a l’ensenyament i impulsen l’aprenentatge. Però també com un objectiu en ell mateix en tant que els futurs ciutadans necessitaran la competència digital i intel·ligència computacional. Així des de l’educació infantil ja es treballa la robòtica i el raonament lògic, matemàtic i espacial per arribar al final de la Secundària en condicions d’afrontar els reptes de l’electrònica, la programació d’aplicacions i l’abstracció.

La continua renovació i actualització pedagògica es du a terme dins un ambient de treball participatiu i democràtic. Tots els càrrecs de direcció pedagògica, tècnica i administrativa són duts a terme per docents del centre que durant un temps exerceixen funcions de lideratge. S’aconsegueix així una implicació de tot el personal i un alt nivell de col·laboració en la gestió del coneixement compartit.

En aquest context el rol actiu de les famílies en la vinculació a l’escola a través de la tutoria i la participació a l’Associació de Famílies acompanyen i guien els nois i noies en el seu camí cap a l’èxit escolar i personal.