User menu

Institució Familiar d'Educació

Cada alumne i cada familia, clau al projecte educatiu de la Institució

La Institució Familiar d'Educació és un grup educatiu que compta amb tretze escoles concertades a Catalunya i Balears. El seu projecte educatiu es fonamenta en l'humanisme cristià i té com a repte educar persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents.

A la Institució consideren que l’atenció personalitzada és un dels factors clau d'una educació de qualitat. Per aquest motiu, el professorat atén individualment cada família i fixa conjuntament uns objectius de millora per cada alumne, fent el seguiment personalitzat de la seva evolució acadèmica, social i personal. La família té un paper central en el seu projecte, per això dediquen un gran esforç a orientar-los en la tasca educadora: la tutoria personal o els cursos d’orientació familiar en són un exemple.

Acompanyament a cada alumne i cada familia
Es tracta d'un projecte d'educació completa que ofereix una acurada preparació acadèmica amb una bona formació de la persona, que fonamenten en l'humanisme cristià. A partir de la primària són escoles diferenciades per a noies i per a nois, buscant sempre una real igualtat d’oportunitats. Als col·legis de la Institució existeix un plurilingüisme efectiu, tant en la comunicació a dins de l'aula com en moltes de les relacions ordinàries de l’escola: assignatures, converses, presentacions, lectures, audiovisuals... L'anglès és important, fet que queda palès als excel·lents resultats a les proves de competències bàsiques i a les PAU. L'anglès s'inicia a Llar d'Infants i a les aules d'Educació Infantil amb el projecte Hooray i posteriorment es desenvolupa amb assignatures en anglès, com ara Science o Geography. Disposen també de diversos programes d'immersió i estades a l'estranger i es prepara l’alumnat per als exàmens de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI), Cambridge ESOL i Oxford. Com a matèria optativa a Primària i Secundària, s'introdueix un quart idioma: l'alemany, el francès o el xinès.

Una educació completa, plurilingüe i global
Aude! és el nom del nou pla estratègic docent de la Institució fins al 2020. S’hi defineixen les coordenades de la innovació a la Institució, tot reforçant les arrels de la seva identitat. Conviuen els fonaments de l’educació personalitzada i les metodologies didàctiques més avançades.

El projecte situa l'alumne al centre de tot el procés educatiu i es vertebra en quatre eixos:
- Lideratge ètic: cada alumne és únic i valuós i ha de tenir la capacitat de dirigir la seva vida i ser un agent de canvi. - Preparats per al canvi: l'alumne creix en autonomia i aprèn a pensar, a ser creatiu, a treballar amb eficiència i a cooperar amb els altres.
- Competència global: l'alumne desenvolupa les seves competències dins un món global, aprenent a conviure i comunicar-se amb tothom i sempre amb una actitud oberta i positiva.
- Compromís social: on els alumnes arriben a ser ciutadans compromesos i solidaris amb la societat i la natura, amb una gran sensibilitat vers les persones i realitats més vulnerables.
Amb aquests quatre grans reptes la Institució vol moure a l’acció tota la seva comunitat educativa per educar persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents, preparats per contribuir a la millora del món on viuen.

Institució (Barcelona)  93 206 62 40  www.institucio.org
La Farga (Sant Cugat del Vallès) 93 589 44 64 www.la-farga.org
La Vall (Bellaterra) 93 580 37 37 www.la-vall.org
Airina (Terrassa) 93 783 45 55  www.airina.org
Les Alzines (Girona) 972 21 21 62 www.les-alzines.org
Montclar  y Mestral (Igualada) 93 803 38 66 http://www.montclarmestral.org/
Aura y Turó (Tarragona) 977 54 70 33 www.aura-net.org
Arabell y Terraferma (Lleida) 973 24 39 50 www.arabell.org
Aixa y Llaüt (Palma de Mallorca) 971 43 99 54 www.aixa-net.org