User menu

CONVENIS AMB UNIVERSITATS D’ARREU DEL MÓN

5,352 Estudiants de grau, llicenciatures i diplomatures


19 Grups de recerca


2,416 Convenis de pràctiques amb institucions col·laboradores


1,136 Estudiants de màsters universitaris, doctorats i títols propis


509 Professors


1,088 Graduats el curs 2014/2015

1.800.000 EUROS EN BEQUES I AJUTS ECONÒMICS

Blanquerna-URL és una institució sense ànim de lucre que no rep cap subvenció ni ajut públic de caràcter ordinari pels seus estudis universitaris reglats. No obstant això, dedica una part dels seus ingressos a diferents tipus de beques i ajuts:

• Ajuts per finançar una part dels estudis d’acord amb uns criteris econòmics establerts.

• 15 beques a l’excel·lència acadèmica. Suposen la gratuïtat total dels estudis durant el curs 2016-2017, que s’estendrà als cursos successius, en cas de mantenir-se l’excel·lència acadèmica.

• Pràctiques externes extracurriculars. Són pràctiques que els estudiants desenvolupen d’acord amb un projecte formatiu a les diferents facultats i que ajuden a finançar una part dels estudis.