User menu

Blanquerna-URL, un projecte singular del segle XXI

Prestigi
Blanquerna-URL és l’única universitat privada catalana reconeguda com a CEI (Campus d’Excel·lència Internacional) i la que assoleix un dels índexs d’ocupabilitat més elevats de tot el país.

Ajuts
Blanquerna-URL destina més d’1.800.000 euros a beques i ajuts. A més a més, facilita el pagament fraccionat de la matrícula.

Valors
Blanquerna-URL s’arrela en la tradició humanista, està al servei de la persona en totes les seves dimensions, promou la transformació del món i fomenta el diàleg i la relació entre fe, cultura i ciència.

 

Formació
Blanquerna-URL combina tres perfils diferents de professors –professionals en actiu, professors docents i professors investigadors– per garantir una formació integral proactiva i crítica.

Compromís
Entenem l’etapa universitària com un creixement integral de la persona amb una forta exigència cultural i intel·lectual que comporta una actitud compromesa amb els estudis i, alhora, un compromís ètic amb la ciutadania i en l’exercici professional.

Seminaris
Els seminaris són el factor clau i diferencial de la metodologia Blanquerna-URL. Són grups reduïts amb un tutor professional que treballen en equip, de manera interdisciplinària, i simulen situacions reals del món professional. Una formació personalitzada.